top of page

Maligayang Araw ng Kagitingan!

Sa araw na ito, kinikilala rin po natin ang ating mga bayaning nagpapamalas ng kagitingan para sagipin at tulungan ang ating bayan.
3 views0 comments
bottom of page