Maligayang Araw ng Kagitingan!

Sa araw na ito, kinikilala rin po natin ang ating mga bayaning nagpapamalas ng kagitingan para sagipin at tulungan ang ating bayan.
0 views0 comments